شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • LL22501AA / جم
  LL22501AA / جم

 • نرخ فعلی:64000
 • بالاترین قیمت ماه:64000
 • پایین ترین قیمت ماه:64000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۴/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت LL22501AA / جم

آرشیو قیمت کالا تاریخ
64,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
44,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 64,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 64,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%