شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • LL22402 / مهاباد
  LL22402 / مهاباد

 • نرخ فعلی:49000
 • بالاترین قیمت ماه:49000
 • پایین ترین قیمت ماه:49000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۰/۹

نمودار تحولات سالانه قیمت LL22402 / مهاباد

آرشیو قیمت کالا تاریخ
49,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
51,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
50,700 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
49,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
43,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
43,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
43,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
43,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 49,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 49,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%