شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • LL209KJ / شازند (اراک)
  LL209KJ / شازند (اراک)

 • نرخ فعلی:60000
 • بالاترین قیمت ماه:60000
 • پایین ترین قیمت ماه:60000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۵

نمودار تحولات سالانه قیمت LL209KJ / شازند (اراک)

آرشیو قیمت کالا تاریخ
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 60,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 60,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%