شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • LL209AA / شازند (اراک)
  LL209AA / شازند (اراک)

 • نرخ فعلی:120000
 • بالاترین قیمت ماه:120000
 • پایین ترین قیمت ماه:120000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت LL209AA / شازند (اراک)

آرشیو قیمت کالا تاریخ
120,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
117,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
107,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
106,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
105,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
106,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
104,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
102,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
104,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
103,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
106,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
107,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
100,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
109,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
107,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
108,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
114,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
113,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
116,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
111,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
118,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
118,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۳
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۲
122,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
123,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
119,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
101,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
101,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
98,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
97,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
98,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
88,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
86,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
84,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
81,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
70,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
71,200 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
70,300 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
70,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
72,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
70,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
67,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
72,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
66,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
62,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
62,800 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
63,300 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
64,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
63,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
62,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
62,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
62,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
63,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
63,300 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
63,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
62,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
61,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
60,600 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
59,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
58,900 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
59,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
61,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
60,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
59,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
57,200 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
57,200 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
57,200 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
56,700 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
57,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
56,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
55,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
55,100 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
54,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
54,400 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۶
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
54,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
55,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
54,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
52,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
52,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
51,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
50,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
50,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
52,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
52,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
50,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
50,400 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
51,600 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
51,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
51,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
51,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
51,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
52,400 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
51,200 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
51,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
50,600 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
49,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
47,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
47,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
47,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
47,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
47,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
47,600 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
47,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
47,400 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
47,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
44,100 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
43,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
43,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
43,100 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
42,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
42,900 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
42,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
43,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
43,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
42,900 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
42,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
43,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
43,100 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
44,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
44,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 120,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 120,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%