شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • LL209AA / امیرکبیر
  LL209AA / امیرکبیر

 • نرخ فعلی:122000
 • بالاترین قیمت ماه:122000
 • پایین ترین قیمت ماه:122000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت LL209AA / امیرکبیر

آرشیو قیمت کالا تاریخ
122,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
118,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
108,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
107,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
106,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
107,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
106,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
104,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
105,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
108,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
108,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
109,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
109,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
111,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
110,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
109,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
116,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
114,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
113,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
119,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
116,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
116,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
118,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
118,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
119,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
123,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۳
126,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
124,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
101,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
101,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
99,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
99,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
101,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
89,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
87,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
81,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
79,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
71,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
72,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
70,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
71,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
71,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
68,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
66,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
63,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
65,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
64,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
63,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
62,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
64,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
63,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
64,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
63,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
61,600 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
61,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
60,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
59,300 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
59,200 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
62,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
61,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
60,300 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
58,300 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
57,400 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
59,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
59,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
58,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
58,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
56,100 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۶
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
55,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
54,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
52,100 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
51,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
51,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
51,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
52,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
52,600 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
53,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۷
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
53,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
51,400 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
51,200 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
51,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
52,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
51,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
50,700 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
51,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
51,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
50,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
52,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
51,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
48,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
48,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
47,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
44,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
44,100 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
43,900 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
44,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
44,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
44,100 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
44,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
44,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
43,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
44,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
47,200 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 122,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 122,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%