شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • HI500 / بندر امام
  HI500 / بندر امام

 • نرخ فعلی:100000
 • بالاترین قیمت ماه:100000
 • پایین ترین قیمت ماه:100000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۱/۲۷

نمودار تحولات سالانه قیمت HI500 / بندر امام

آرشیو قیمت کالا تاریخ
100,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
102,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
101,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
99,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
100,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
99,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
100,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
102,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
101,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
101,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
101,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
106,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
119,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
119,300 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
119,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
124,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۳
131,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۲
133,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
137,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
156,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
165,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
162,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
154,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
150,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
116,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
106,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
101,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
99,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
99,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
98,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
102,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
97,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
95,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
85,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
82,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
80,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
70,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
70,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
69,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
69,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
68,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
71,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
65,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
63,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
64,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
63,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
60,400 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
58,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
59,300 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
57,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
57,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
60,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
58,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
59,300 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
56,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
55,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
53,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
55,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
58,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
56,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
55,800 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
54,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
53,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
54,200 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
54,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
53,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
55,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
55,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
55,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
55,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
55,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
54,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
52,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
52,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
51,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
51,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
52,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
51,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
51,600 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
50,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۶
50,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
50,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
50,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
50,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
50,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
50,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
49,100 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
48,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
46,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
46,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
46,100 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
56,100 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
46,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
44,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
45,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
56,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۷
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
46,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
48,200 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
53,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
52,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
52,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
51,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
51,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
52,100 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
52,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
52,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
55,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
51,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
51,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
48,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
48,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 100,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 100,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%