شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • F7000 / مهر
  F7000 / مهر

 • نرخ فعلی:120000
 • بالاترین قیمت ماه:120000
 • پایین ترین قیمت ماه:120000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت F7000 / مهر

آرشیو قیمت کالا تاریخ
120,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
112,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
112,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
115,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
114,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
117,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
118,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
122,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
122,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
122,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
121,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
124,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
126,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
123,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
116,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
115,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
114,200 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
113,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
112,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
116,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
118,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
123,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
116,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
118,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
124,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
128,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۳
127,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۲
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
132,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
137,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
141,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
138,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
133,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
142,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
141,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
139,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
132,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
144,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
109,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
109,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
107,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
105,700 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
109,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
97,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
95,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
84,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
83,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
86,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
84,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
79,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
86,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
75,400 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
75,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
75,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
70,700 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
71,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
73,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
67,900 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
68,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
69,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
67,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
66,900 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
63,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
61,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
62,200 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
61,200 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
63,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
59,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
57,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
56,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
56,600 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۶
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
57,100 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
56,400 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
56,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
55,400 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
53,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
53,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
53,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
52,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
52,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
52,100 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
52,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
52,400 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
52,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
51,600 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
52,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
50,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
51,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
50,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
50,200 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
50,450 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
49,100 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
49,400 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
49,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
48,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
47,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
47,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
47,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
47,900 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
48,400 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
48,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
47,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
47,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
46,400 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
46,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
45,400 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
45,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
44,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
44,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
44,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
44,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
43,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
43,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
43,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
43,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
43,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
43,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
42,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
42,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
42,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
43,200 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 120,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 120,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%