شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • F7000 / ایلام
  F7000 / ایلام

 • نرخ فعلی:119500
 • بالاترین قیمت ماه:119500
 • پایین ترین قیمت ماه:119500
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت F7000 / ایلام

آرشیو قیمت کالا تاریخ
119,500 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
113,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
112,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
111,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
112,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
116,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
115,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
116,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
121,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
122,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
121,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
123,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
125,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
123,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
115,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
113,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
113,800 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
113,200 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
112,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
112,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
113,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
114,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
111,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
116,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
118,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
121,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
116,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
123,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
127,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۳
126,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۲
129,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
131,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
136,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
145,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
137,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
132,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
141,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
138,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
131,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
143,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
111,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
108,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
108,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
105,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
95,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
93,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
83,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
84,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
82,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
86,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
84,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
84,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
85,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
73,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
74,600 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
73,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
71,800 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
76,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
73,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
70,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
70,400 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
73,200 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
67,800 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
68,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
67,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
66,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
62,200 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
61,700 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
62,200 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
60,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
63,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
60,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
60,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
58,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
57,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
56,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
56,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
56,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
55,600 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
55,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
55,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
55,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
54,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
52,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
52,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
51,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
52,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
51,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
52,600 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
51,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
51,200 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
50,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
51,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
50,600 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
50,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
50,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
50,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
49,700 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
49,600 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
50,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
48,900 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
49,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
47,100 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
47,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
47,900 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
47,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
47,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
45,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
46,100 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
44,900 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
45,100 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
44,100 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
43,100 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
43,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
43,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
43,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
43,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
43,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
43,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
42,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
42,100 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
42,200 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
42,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
42,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
43,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 119,500 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 119,500 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%