شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • EX5 / کرمانشاه
  EX5 / کرمانشاه

 • نرخ فعلی:118000
 • بالاترین قیمت ماه:118000
 • پایین ترین قیمت ماه:118000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت EX5 / کرمانشاه

آرشیو قیمت کالا تاریخ
118,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
115,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
113,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
108,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
112,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
109,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
106,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
109,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
113,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
113,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
113,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
113,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
108,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
109,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
110,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
102,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
112,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
111,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
124,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
119,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۳
118,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۲
121,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
131,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
121,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
134,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
133,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
132,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
136,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
133,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
136,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
124,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
111,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
106,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
104,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
105,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
104,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
102,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
106,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
107,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
104,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
98,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
95,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
91,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
81,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
83,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
81,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
84,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
84,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
83,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
72,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
73,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
72,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
72,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
76,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
75,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
75,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
69,800 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
70,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
70,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
68,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
67,300 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
66,800 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
62,200 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
61,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
63,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
60,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
60,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
59,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
58,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
57,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
56,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
56,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
56,100 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
56,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
55,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
55,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
54,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
52,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
52,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
52,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
51,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
52,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
52,100 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
52,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
52,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
52,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
51,600 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
51,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
50,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
50,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
49,600 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۷
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
49,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
49,100 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
49,600 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
49,700 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
49,400 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
47,100 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
46,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
45,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
46,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
45,600 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
45,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
46,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
44,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
44,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
43,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
41,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
41,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
41,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
41,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
41,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
41,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
40,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
40,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
40,100 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
40,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
41,400 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
40,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
41,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
40,200 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
40,600 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
41,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 118,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 118,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%