شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • EX5 / مارون
  EX5 / مارون

 • نرخ فعلی:118000
 • بالاترین قیمت ماه:118000
 • پایین ترین قیمت ماه:118000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت EX5 / مارون

آرشیو قیمت کالا تاریخ
118,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
115,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
117,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
109,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
112,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
112,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
106,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
109,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
110,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
115,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
113,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
113,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
113,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
108,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
109,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
110,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
112,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
111,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
124,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
118,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
118,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
119,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۲
121,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
131,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
121,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
134,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
133,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
136,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
136,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
124,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
111,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
104,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
98,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
95,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
92,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
82,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
83,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
82,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
81,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
84,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
83,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
76,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
72,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
76,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
75,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
75,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
70,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
71,800 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
67,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
69,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
68,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
67,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
67,300 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
62,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
62,700 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
61,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
61,600 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
61,200 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
63,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
62,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
60,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
60,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
57,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
56,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
56,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
55,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
56,400 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
56,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
53,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
52,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
52,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
52,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
51,350 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
52,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
51,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
50,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
50,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۷
49,900 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
49,400 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
49,400 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
49,700 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
49,400 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
49,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
48,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
49,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
47,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
46,900 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
45,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
46,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
47,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
48,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
46,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
46,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
44,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
44,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
43,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
41,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
40,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
41,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
40,600 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
40,650 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
40,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
40,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
40,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
40,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
40,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
40,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
40,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
40,400 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
40,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
39,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
40,100 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
40,600 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
41,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
40,600 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 118,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 118,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%