شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • EX5 / جم
  EX5 / جم

 • نرخ فعلی:119000
 • بالاترین قیمت ماه:119000
 • پایین ترین قیمت ماه:119000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت EX5 / جم

آرشیو قیمت کالا تاریخ
119,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
116,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
120,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
110,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
115,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
116,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
113,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
112,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
111,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
115,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
115,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
109,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
111,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
112,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
126,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
118,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۳
123,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۲
122,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
132,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
122,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
134,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
136,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
138,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
136,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
104,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
96,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
93,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
82,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
83,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
82,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
84,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
85,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
83,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
85,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
70,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
72,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
69,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
67,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
67,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
62,700 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
61,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
61,300 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
63,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
60,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
60,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
59,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
56,600 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
56,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
53,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
52,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
52,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
52,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
52,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
52,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
51,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
53,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
52,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
52,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
51,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
51,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
50,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
50,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۷
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
50,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
49,600 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
48,900 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
48,600 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
47,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
46,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
47,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
44,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
43,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
42,100 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
42,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
40,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
42,100 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
41,900 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
41,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
41,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 119,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 119,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%