شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • EX3 / شازند (اراک)
  EX3 / شازند (اراک)

 • نرخ فعلی:70600
 • بالاترین قیمت ماه:70600
 • پایین ترین قیمت ماه:70600
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۱/۹

نمودار تحولات سالانه قیمت EX3 / شازند (اراک)

آرشیو قیمت کالا تاریخ
70,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
67,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
63,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 70,600 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 70,600 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%