شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • EX3 / شازند (اراک)
  EX3 / شازند (اراک)

 • نرخ فعلی:125000
 • بالاترین قیمت ماه:125000
 • پایین ترین قیمت ماه:125000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت EX3 / شازند (اراک)

آرشیو قیمت کالا تاریخ
125,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
112,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
113,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
112,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
111,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
110,700 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
113,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
113,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
110,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
111,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
109,700 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
111,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
96,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
96,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
97,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
96,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
91,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
92,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
91,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
93,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
83,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
76,700 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
74,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
72,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
71,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
72,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
71,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
70,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
73,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
72,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
70,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
71,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
70,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
70,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
69,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
68,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
67,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
68,100 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
67,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
60,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
60,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
60,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
61,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
60,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
60,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
59,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
62,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
65,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
64,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
65,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
64,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
56,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
55,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
55,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
56,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
53,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
47,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
46,900 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
47,100 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
48,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
46,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
47,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
38,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 125,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 125,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%