شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • EX3 / جم
  EX3 / جم

 • نرخ فعلی:60000
 • بالاترین قیمت ماه:60000
 • پایین ترین قیمت ماه:60000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۰۹/۷

نمودار تحولات سالانه قیمت EX3 / جم

آرشیو قیمت کالا تاریخ
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 60,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 60,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%