شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • EX3 / امیرکبیر
  EX3 / امیرکبیر

 • نرخ فعلی:71000
 • بالاترین قیمت ماه:71000
 • پایین ترین قیمت ماه:71000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۱/۹

نمودار تحولات سالانه قیمت EX3 / امیرکبیر

آرشیو قیمت کالا تاریخ
71,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
68,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
63,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
49,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 71,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 71,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%