شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • EX3 / امیرکبیر
  EX3 / امیرکبیر

 • نرخ فعلی:125000
 • بالاترین قیمت ماه:125000
 • پایین ترین قیمت ماه:125000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت EX3 / امیرکبیر

آرشیو قیمت کالا تاریخ
125,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
115,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
112,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
113,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
112,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
111,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
113,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
113,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
110,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
111,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
97,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
96,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
97,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
91,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
92,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
91,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
93,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
93,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
83,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
77,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
72,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
72,200 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
72,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
71,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
73,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
74,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
72,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
70,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
71,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
71,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
72,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
70,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
70,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
71,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
71,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
68,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
60,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
62,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
60,400 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
60,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
65,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
65,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
64,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
61,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
57,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
57,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
56,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
47,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
47,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
47,600 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
48,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
47,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
48,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
47,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
38,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 125,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 125,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%