شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • Bl3 / کرمانشاه
  Bl3 / کرمانشاه

 • نرخ فعلی:114000
 • بالاترین قیمت ماه:114000
 • پایین ترین قیمت ماه:114000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۱/۲۷

نمودار تحولات سالانه قیمت Bl3 / کرمانشاه

آرشیو قیمت کالا تاریخ
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
112,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
111,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
112,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
110,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
101,600 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
101,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
103,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
103,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
103,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
103,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
113,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
103,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
102,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
103,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
101,800 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
102,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
104,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
105,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
104,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
104,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
111,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
116,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۳
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۲
119,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
121,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
131,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
136,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
131,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
139,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
132,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
101,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
111,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
90,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
89,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
81,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
82,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
81,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
82,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
84,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
88,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
83,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
89,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
86,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
97,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
94,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
100,800 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
89,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
91,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
87,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
83,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
72,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
70,900 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
64,900 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
68,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
67,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
66,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
65,700 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
62,200 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
61,200 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
61,300 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
64,300 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
61,700 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
61,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
62,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
61,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
58,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
57,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
57,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
54,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
54,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
54,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
53,100 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
52,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
50,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
50,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
50,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
50,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
50,600 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
50,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
51,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
50,400 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
50,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
49,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
49,600 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
50,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
48,900 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
48,200 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
48,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
48,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
48,100 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
48,400 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
48,100 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
46,600 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
46,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
45,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
45,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
42,900 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
42,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
41,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
41,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
41,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
41,400 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
41,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
40,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
41,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
41,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
40,400 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
40,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
40,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
40,600 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
41,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
40,600 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
41,200 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
41,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
41,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
41,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 114,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 114,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%