شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • Bl3 / مارون
  Bl3 / مارون

 • نرخ فعلی:114000
 • بالاترین قیمت ماه:114000
 • پایین ترین قیمت ماه:114000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۱/۲۷

نمودار تحولات سالانه قیمت Bl3 / مارون

آرشیو قیمت کالا تاریخ
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
112,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
111,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
112,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
110,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
101,600 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
102,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
103,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
113,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
103,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
102,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
103,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
102,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
102,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
101,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
104,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
105,300 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
104,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
104,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
107,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
111,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۳
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۲
119,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
121,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
131,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
136,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
132,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
139,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
138,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
134,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
110,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
115,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
104,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
91,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
90,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
81,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
82,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
83,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
84,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
89,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
83,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
81,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
89,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
86,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
98,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
95,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
101,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
90,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
91,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
87,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
83,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
72,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
72,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
71,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
65,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
68,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
67,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
66,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
67,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
62,700 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
61,400 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
63,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
63,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
63,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
61,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
60,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
58,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
57,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
56,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
55,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
55,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
55,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
54,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
52,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
50,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
51,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
50,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
51,100 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
51,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
52,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
50,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
51,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
50,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
50,400 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
49,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
48,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
48,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
47,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
48,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
47,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
47,400 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
47,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
46,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
46,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
47,100 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
46,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
47,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
46,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
42,900 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
43,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
43,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
43,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
42,900 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
43,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
41,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
40,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
44,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
41,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
41,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
40,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
41,600 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
41,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 114,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 114,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%