شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • Bl3 / جم
  Bl3 / جم

 • نرخ فعلی:115000
 • بالاترین قیمت ماه:115000
 • پایین ترین قیمت ماه:115000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت Bl3 / جم

آرشیو قیمت کالا تاریخ
115,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
114,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
113,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
112,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
112,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
110,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
103,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
102,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
104,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
104,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
104,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
113,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
103,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
102,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
103,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
102,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
103,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
104,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
105,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
116,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۳
116,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۲
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
122,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
121,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
131,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
137,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
136,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
132,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
138,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
111,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
116,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
92,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
90,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
82,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
83,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
84,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
89,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
83,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
90,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
86,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
98,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
95,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
101,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
90,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
91,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
89,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
84,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
72,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
72,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
66,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
70,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
68,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
67,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
66,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
63,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
62,300 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
63,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
62,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
61,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
60,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
59,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
57,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
56,100 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
55,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
55,100 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
52,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
52,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
51,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
51,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
50,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
51,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
51,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
51,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
51,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
51,100 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
52,100 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
50,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
50,600 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
50,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
49,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۷
49,700 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
49,400 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
49,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
46,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
47,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
46,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
43,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
43,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
43,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
44,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
44,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
44,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
41,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
41,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
41,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
41,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
41,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 115,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 115,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%