شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • ABS0150 / تبریز
  ABS0150 / تبریز

 • نرخ فعلی:104500
 • بالاترین قیمت ماه:104500
 • پایین ترین قیمت ماه:104500
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۰/۲

نمودار تحولات سالانه قیمت ABS0150 / تبریز

آرشیو قیمت کالا تاریخ
104,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
106,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
120,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
114,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
109,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
115,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
114,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
110,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
106,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
105,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
107,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
105,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
104,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
105,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
103,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
103,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
100,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
105,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
106,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
105,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
99,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
100,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
96,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
95,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
96,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
95,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
94,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
93,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
93,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
92,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
91,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
92,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
91,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
91,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
91,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
92,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
91,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
93,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
93,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
93,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
93,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
92,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
91,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
91,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
90,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
90,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
90,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
91,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
92,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
90,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
91,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
90,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
88,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
86,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
83,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
84,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
83,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
83,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
84,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
83,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
83,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
83,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
82,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
82,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
82,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
83,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
82,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
81,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
82,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
85,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
90,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
89,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
85,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
89,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
90,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
88,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
90,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
77,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
76,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
77,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
75,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
77,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
78,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 104,500 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 104,500 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%