شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • ABS N50 / قاید بصیر
  ABS N50 / قاید بصیر

 • نرخ فعلی:110000
 • بالاترین قیمت ماه:110000
 • پایین ترین قیمت ماه:110000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۵/۱۰

نمودار تحولات سالانه قیمت ABS N50 / قاید بصیر

آرشیو قیمت کالا تاریخ
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
107,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
107,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
107,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
107,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
108,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
107,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
114,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
107,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
107,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
107,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
106,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
105,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
106,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
107,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
106,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
105,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
103,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
103,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
103,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
105,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
103,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
101,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
100,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
98,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
98,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
98,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
97,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
97,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
96,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
96,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
96,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
96,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
96,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
97,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
94,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
94,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
94,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
95,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
94,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
93,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
93,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
93,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
93,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
91,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
91,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
91,200 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
91,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
91,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
91,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
91,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
91,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
92,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
92,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
92,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
93,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
93,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
92,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
91,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
91,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
91,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
91,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
90,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
91,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
91,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
92,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
91,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
91,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
90,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
91,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
90,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
89,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
90,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
89,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
85,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
86,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
84,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
85,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
83,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
83,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
83,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
83,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
83,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
82,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
82,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
82,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
82,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
81,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
82,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
81,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
80,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
80,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
81,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
78,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
77,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
77,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
78,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
77,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
76,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
76,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
76,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
76,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
75,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
75,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
75,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
76,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
76,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
76,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 110,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 110,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%