شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • 7240 / تبریز
  7240 / تبریز

 • نرخ فعلی:140000
 • بالاترین قیمت ماه:140000
 • پایین ترین قیمت ماه:140000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت 7240 / تبریز

آرشیو قیمت کالا تاریخ
140,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
132,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
130,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
128,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
135,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
122,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
124,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
125,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
125,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
125,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
124,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
124,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
124,800 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
130,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
123,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
124,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
127,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
126,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
126,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
126,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
128,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
127,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
122,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
123,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
126,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
132,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
139,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
133,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
128,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۳
133,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
148,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
147,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
155,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
160,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
155,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
160,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
145,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
133,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
127,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
98,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
93,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
92,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
97,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
93,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
92,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
99,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
97,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
98,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
99,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
98,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
99,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
99,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
90,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
97,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
91,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
79,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
87,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
89,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
85,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
86,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
83,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
83,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
83,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
82,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
84,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
80,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
80,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
80,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
83,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
83,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
84,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
80,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
80,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
80,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
80,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
77,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
76,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
74,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
74,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
74,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
75,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
74,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
73,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۶
75,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
75,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
78,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
72,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
71,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
71,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
71,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
70,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
69,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
69,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
68,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
69,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
68,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
64,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
67,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
68,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
67,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
67,200 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
68,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
67,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
66,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
65,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
65,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
66,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
65,200 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
66,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
65,700 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
66,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
65,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
65,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
65,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
66,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
67,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
67,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
65,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
64,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
64,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
65,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
63,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
63,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
63,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
64,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
66,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
67,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
66,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
67,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
63,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
64,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
62,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
60,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
60,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
59,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
58,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
59,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
59,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
59,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
60,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
57,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
57,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
55,600 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
55,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
56,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
56,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
55,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
55,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
54,400 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
54,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
54,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 140,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 140,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%