شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • 5620 / شازند (اراک)
  5620 / شازند (اراک)

 • نرخ فعلی:75000
 • بالاترین قیمت ماه:75000
 • پایین ترین قیمت ماه:75000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۰۷/۱۵

نمودار تحولات سالانه قیمت 5620 / شازند (اراک)

آرشیو قیمت کالا تاریخ
75,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
70,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
80,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
75,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
80,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
70,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
70,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
68,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 75,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 75,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%