شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • 52518 / جم
  52518 / جم

 • نرخ فعلی:130000
 • بالاترین قیمت ماه:130000
 • پایین ترین قیمت ماه:130000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت 52518 / جم

آرشیو قیمت کالا تاریخ
130,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
145,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
116,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
97,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
96,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
86,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
82,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
81,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
70,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
72,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
69,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
69,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
71,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
69,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
69,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
71,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
65,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
61,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
59,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
59,300 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
59,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
61,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
59,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
56,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
56,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
55,600 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
55,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
58,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
56,800 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
56,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
54,300 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
54,300 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
54,300 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
54,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
55,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
56,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
55,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
55,100 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
55,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
55,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
55,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
54,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
52,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
51,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
51,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
52,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
51,600 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
50,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۶
50,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
50,400 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
50,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
50,400 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
50,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
50,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
49,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
48,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
47,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
45,850 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
47,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
47,150 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
47,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
46,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
47,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
48,700 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
47,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
47,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
48,200 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
48,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
46,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
45,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
45,600 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
44,900 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
45,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
45,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
45,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
42,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
42,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
41,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
41,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
41,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
42,400 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
42,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
41,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
40,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
40,400 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
40,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
40,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
39,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
38,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
38,600 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
38,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
39,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
38,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
38,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
38,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
38,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
38,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 130,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 130,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%