شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • 5110 / آریا ساسول
  5110 / آریا ساسول

 • نرخ فعلی:125000
 • بالاترین قیمت ماه:125000
 • پایین ترین قیمت ماه:125000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت 5110 / آریا ساسول

آرشیو قیمت کالا تاریخ
125,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
112,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
109,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
108,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
109,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
107,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
112,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
105,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
104,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
105,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
107,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
108,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
109,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
110,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
109,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
107,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
103,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
116,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
123,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
126,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
123,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
126,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۳
127,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۲
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
133,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
138,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
142,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
136,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
133,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
134,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
137,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
122,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
136,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
98,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
96,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
84,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
85,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
83,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
82,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
81,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
79,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
73,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
72,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
79,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
78,800 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
73,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
72,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
69,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
69,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
67,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
67,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
61,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
62,300 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
61,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
63,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
63,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
61,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
60,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
58,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
57,100 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
56,400 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
55,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
55,400 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
54,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
53,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
53,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
52,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
52,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
52,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
52,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
52,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
51,350 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
52,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
51,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
51,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
50,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
50,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
50,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۷
50,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
48,900 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
49,100 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
49,400 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
49,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
48,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
48,400 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
47,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
47,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
47,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
47,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
48,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
48,400 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
48,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
45,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
43,900 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
43,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
42,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
42,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
42,600 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
42,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
42,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
42,400 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
42,250 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
42,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
42,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
42,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
42,600 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
42,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 125,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 125,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%