شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • 3840 / تبریز
  3840 / تبریز

 • نرخ فعلی:99300
 • بالاترین قیمت ماه:99300
 • پایین ترین قیمت ماه:99300
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۱/۲۷

نمودار تحولات سالانه قیمت 3840 / تبریز

آرشیو قیمت کالا تاریخ
99,300 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
104,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
97,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
96,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
95,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
96,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
97,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
96,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
95,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
96,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
98,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
95,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
96,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
98,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
99,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
104,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
101,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
98,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۳
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۲
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
123,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
97,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
96,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
95,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
97,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
93,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
95,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
97,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
95,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
92,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
93,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
95,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
90,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
88,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
87,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
90,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
88,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
93,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
90,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
92,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
82,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
82,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
82,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
68,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
66,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
64,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
61,200 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
61,200 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
59,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
60,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
61,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
61,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
59,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
51,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
55,100 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
54,400 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
53,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
49,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
48,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
50,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
49,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
49,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
49,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
49,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
47,600 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
47,400 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
47,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
46,600 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
46,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
46,400 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
46,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
41,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
43,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
43,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 99,300 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 99,300 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%