شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • 2420H / امیرکبیر
  2420H / امیرکبیر

 • نرخ فعلی:120000
 • بالاترین قیمت ماه:120000
 • پایین ترین قیمت ماه:120000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت 2420H / امیرکبیر

آرشیو قیمت کالا تاریخ
120,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
107,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
100,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
101,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
108,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
103,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
99,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
98,600 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
100,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
98,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
103,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
104,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
111,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
97,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
95,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
93,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
93,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
95,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
91,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
93,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
92,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
96,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
96,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
86,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
83,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
75,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
69,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
69,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
67,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
68,800 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
67,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
69,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
67,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
72,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
66,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
64,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
62,200 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
61,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
60,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
61,700 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
61,800 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
61,800 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
59,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
58,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
59,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
59,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
60,300 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
57,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
59,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
58,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
56,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
56,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
55,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
54,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
53,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
52,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
52,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
55,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
53,600 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
54,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
53,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
53,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
57,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
53,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
53,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
52,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
53,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
49,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
45,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
45,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
43,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
44,100 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
43,200 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
43,100 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
43,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
43,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
44,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
45,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 120,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 120,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%