شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • 2420D / امیرکبیر
  2420D / امیرکبیر

 • نرخ فعلی:121500
 • بالاترین قیمت ماه:121500
 • پایین ترین قیمت ماه:121500
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت 2420D / امیرکبیر

آرشیو قیمت کالا تاریخ
121,500 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
110,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
105,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
104,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
102,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
100,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
98,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
105,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
97,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
99,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
103,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
104,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۳
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۲
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
98,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
90,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
70,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
69,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
79,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
70,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
69,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
65,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
66,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
62,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
64,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
65,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
64,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
66,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
64,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
63,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
62,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
60,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
59,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
60,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
59,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
59,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
58,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
58,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
56,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
49,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
49,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
48,100 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
52,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 121,500 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 121,500 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%