شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • 2102 / لاله
  2102 / لاله

 • نرخ فعلی:120000
 • بالاترین قیمت ماه:120000
 • پایین ترین قیمت ماه:120000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت 2102 / لاله

آرشیو قیمت کالا تاریخ
120,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
103,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
99,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
99,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
98,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
99,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
95,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
96,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
97,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
98,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
97,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
96,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
97,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
98,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
95,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
102,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
104,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
111,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
98,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
95,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
93,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
96,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
96,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
92,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
91,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
96,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
97,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
87,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
86,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
69,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
69,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
67,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
66,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
69,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
70,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
69,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
67,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
65,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
64,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
62,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
61,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
61,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
61,800 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
59,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
58,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
58,800 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
59,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
60,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
60,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
57,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
57,700 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
57,700 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
57,300 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
57,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
59,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
57,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
57,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
57,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
56,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
54,600 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۶
54,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
55,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
55,400 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
54,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
53,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
55,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
54,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
53,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
55,400 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
56,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
55,600 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
54,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
53,600 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
53,200 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
52,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
52,400 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
52,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
52,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
52,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
52,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
52,100 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
52,400 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
52,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
52,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
50,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
50,900 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
51,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
51,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
50,600 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
48,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
45,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
46,900 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
45,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
43,900 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
43,100 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
43,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
43,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
43,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
43,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
43,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
43,650 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
43,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
43,100 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
43,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
43,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
44,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 120,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 120,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%