شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • 2100 / لاله
  2100 / لاله

 • نرخ فعلی:83000
 • بالاترین قیمت ماه:83000
 • پایین ترین قیمت ماه:83000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۴/۲۵

نمودار تحولات سالانه قیمت 2100 / لاله

آرشیو قیمت کالا تاریخ
83,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
83,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
72,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
71,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
70,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
72,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
67,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
66,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
64,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
66,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
66,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
66,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
65,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
66,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
62,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
59,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
65,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
67,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
68,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
61,600 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
61,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
61,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
59,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
59,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
57,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
54,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
57,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
57,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
57,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
57,400 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
49,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
50,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
48,100 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
52,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
49,100 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 83,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 83,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%