شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • 20 / بندر امام
  20 / بندر امام

 • نرخ فعلی:120600
 • بالاترین قیمت ماه:120600
 • پایین ترین قیمت ماه:120600
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت 20 / بندر امام

آرشیو قیمت کالا تاریخ
120,600 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
109,300 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
103,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
103,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
101,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
102,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
101,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
98,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
97,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
97,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
98,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
100,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
100,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
99,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
97,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
104,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
104,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
105,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
105,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
116,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
118,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
98,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
97,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
98,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
98,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
99,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
96,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
97,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
98,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
98,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
99,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
90,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
89,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
88,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
87,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
71,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
72,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
70,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
69,800 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
71,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
69,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
67,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
69,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
67,200 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
67,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
64,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
63,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
62,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
62,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
63,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
63,300 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
63,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
62,800 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
59,800 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
59,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
59,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
59,400 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
59,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
62,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
60,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
60,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
58,700 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
58,400 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
58,300 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
60,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
58,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
59,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
57,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
57,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
57,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
57,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
56,400 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۶
56,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
56,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
57,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
54,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
54,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
55,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
56,100 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
54,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
56,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
54,400 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
53,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
52,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
52,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
52,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
52,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
52,700 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
53,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
52,400 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
52,900 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
53,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
54,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
51,900 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
51,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
51,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
52,600 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
52,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
50,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
50,900 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
46,600 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
46,600 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
46,600 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
46,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
47,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
46,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
47,100 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
46,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
47,250 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
46,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
45,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
44,900 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
44,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
43,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
43,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
43,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
44,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 120,600 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 120,600 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%