شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • 1922 / لاله
  1922 / لاله

 • نرخ فعلی:64000
 • بالاترین قیمت ماه:64000
 • پایین ترین قیمت ماه:64000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۴/۲۶

نمودار تحولات سالانه قیمت 1922 / لاله

آرشیو قیمت کالا تاریخ
64,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
65,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
64,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
66,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
68,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
66,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
63,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
70,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
63,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
60,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
61,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
62,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
63,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
61,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
60,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
60,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
60,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
59,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
66,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
60,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
50,600 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
50,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
50,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 64,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 64,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%