شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • 190 / آریا ساسول
  190 / آریا ساسول

 • نرخ فعلی:120200
 • بالاترین قیمت ماه:120200
 • پایین ترین قیمت ماه:120200
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت 190 / آریا ساسول

آرشیو قیمت کالا تاریخ
120,200 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
106,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
100,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
101,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
101,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
100,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
97,300 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
98,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
96,800 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
98,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
100,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
99,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
98,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
96,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
103,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
113,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
102,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
104,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
104,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
110,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
111,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
97,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
95,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
93,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
95,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
92,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
93,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
96,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
96,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
97,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
86,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
83,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
69,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
70,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
68,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
70,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
69,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
67,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
65,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
63,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
65,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
62,200 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
62,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
60,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
62,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
62,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
62,700 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
62,300 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
62,700 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
59,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
59,800 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
59,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
62,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
60,800 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
61,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
58,900 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
58,600 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
58,300 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
58,300 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
58,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
58,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
57,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
57,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
56,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
56,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
57,100 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
56,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
56,400 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
56,100 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
55,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
53,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
53,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
53,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
54,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
53,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
53,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
56,200 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
55,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
54,200 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
53,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
53,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
53,400 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
53,100 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۷
53,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
52,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
52,700 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
52,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
52,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
53,600 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
53,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
53,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
52,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
51,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
52,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
52,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
50,600 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
50,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
47,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
45,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
46,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
45,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
45,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
45,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
45,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
44,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
44,900 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
44,100 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
43,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
42,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
43,200 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
43,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
44,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
44,600 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
45,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 120,200 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 120,200 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%