شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • 1540 / تبریز
  1540 / تبریز

 • نرخ فعلی:125000
 • بالاترین قیمت ماه:125000
 • پایین ترین قیمت ماه:125000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت 1540 / تبریز

آرشیو قیمت کالا تاریخ
125,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
117,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
115,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
116,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
114,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
121,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
111,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
113,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
115,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
116,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
119,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
115,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
99,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
95,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
88,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
89,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
80,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
81,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
81,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
80,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
89,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
79,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
77,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
78,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
77,800 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
76,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
74,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
77,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
78,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
77,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
77,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
77,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
77,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
77,300 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
77,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
77,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
76,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
77,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
78,900 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
79,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
80,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
79,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
76,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
77,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
77,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
77,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
77,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
75,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
73,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
72,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
69,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
69,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
68,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۶
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
68,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
68,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
65,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
66,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
67,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
65,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
67,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
63,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
62,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
62,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
60,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
60,700 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
61,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
62,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
61,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
61,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
62,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
62,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
62,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
64,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
66,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
67,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
64,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
60,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
6,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
60,900 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
61,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
59,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
58,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
59,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
62,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
61,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
60,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
58,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
56,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
55,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
55,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
53,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
52,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
52,100 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
52,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
50,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
50,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
50,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
49,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
49,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
50,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
51,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 125,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 125,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%