شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال)
  کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال)

 • نرخ فعلی:257000000
 • بالاترین قیمت ماه:257000000
 • پایین ترین قیمت ماه:257000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۳

نمودار تحولات سالانه قیمت کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال)

آرشیو قیمت کالا تاریخ
257,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
256,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
255,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
260,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
250,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
246,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
240,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
225,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
215,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
214,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
215,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
208,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
207,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
204,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
203,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
202,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
201,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
196,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
195,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
197,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
196,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
197,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
196,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
203,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
202,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
201,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۷
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳۰
201,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
203,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
202,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
206,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
205,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
203,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
206,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
208,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
207,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
205,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
208,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
207,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
206,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
207,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
208,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
205,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
204,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
203,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
202,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
197,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
199,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
201,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
208,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
206,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
203,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۹
206,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
209,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
201,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
207,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
211,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
207,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
218,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
223,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
207,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
204,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
207,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
208,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
204,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
207,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
215,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
214,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
219,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
208,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
207,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
201,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
197,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
203,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
195,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
187,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
179,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
173,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
168,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
167,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
164,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
163,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
167,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
169,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
157,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
155,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
154,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
151,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
152,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
151,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
149,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
149,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۷
149,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
150,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
151,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
150,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
151,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
153,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
154,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
155,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
158,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۷
157,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
155,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
153,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
152,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
149,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
155,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
157,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
162,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
160,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۶
166,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
166,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
164,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
153,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
143,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
132,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
129,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
123,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
121,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۱
117,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
116,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
116,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
111,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۶
106,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۴
106,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۲
107,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۶
108,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
109,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
109,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
108,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
107,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
106,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
105,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
106,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۸
105,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
104,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
105,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
106,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۵
110,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۳
108,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
105,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
102,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
101,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
102,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۹
102,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
101,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
102,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۱
101,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
99,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
99,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۷
99,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۰
99,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
97,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
98,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
97,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
97,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
97,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۵
97,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
97,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
97,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۷
99,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۳
100,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۹
101,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۵

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 257,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 257,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%