شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • کیا سراتو کوپه 2.0 - 2017
  کیا سراتو کوپه 2.0 - 2017

 • نرخ فعلی:415000000
 • بالاترین قیمت ماه:415000000
 • پایین ترین قیمت ماه:415000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۵

نمودار تحولات سالانه قیمت کیا سراتو کوپه 2.0 - 2017

آرشیو قیمت کالا تاریخ
415,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۵
370,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
335,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
330,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۶
335,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
338,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
330,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
340,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
345,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
345,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
335,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
340,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
350,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
365,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
355,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
345,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
339,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
335,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
320,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
315,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
305,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
295,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
325,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
315,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
304,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
315,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
315,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
305,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
300,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
275,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
238,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
235,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
216,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۵
205,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
197,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
193,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
191,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
185,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۶
190,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
189,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
192,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
190,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
185,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۵
176,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
175,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
170,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
172,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
173,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
172,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
168,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
165,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
163,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۹
160,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲
158,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱
156,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
157,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
156,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
157,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
135,337,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۳
141,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 415,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 415,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%