شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • کوییک اتوماتیک پلاس
  کوییک اتوماتیک پلاس

 • نرخ فعلی:88000000
 • بالاترین قیمت ماه:88000000
 • پایین ترین قیمت ماه:88000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت کوییک اتوماتیک پلاس

آرشیو قیمت کالا تاریخ
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
82,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
80,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
82,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
81,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
79,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
80,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
74,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
68,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
67,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۷
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
68,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
68,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
69,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
65,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
64,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۰
65,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۹
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
52,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
50,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
49,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
49,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
49,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
48,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
47,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
45,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۷
45,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
45,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
43,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
43,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
42,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۱
42,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
42,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۶
42,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
44,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
43,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۷
45,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۳
45,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
44,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
42,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 88,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 88,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%