شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • چری تیگو 7
  چری تیگو 7

 • نرخ فعلی:305000000
 • بالاترین قیمت ماه:305000000
 • پایین ترین قیمت ماه:305000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت چری تیگو 7

آرشیو قیمت کالا تاریخ
305,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
290,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
275,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
272,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
267,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
270,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
268,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
265,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
267,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
270,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
268,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
255,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
247,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳۰
250,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
253,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
252,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
257,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳
260,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
265,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
265,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
260,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
258,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
250,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
255,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
268,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
250,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
257,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
265,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
275,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
265,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
260,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
240,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
265,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
255,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
245,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
235,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
215,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
205,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
195,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
185,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
182,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
178,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۸
179,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
173,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
183,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
178,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
161,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
159,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
157,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
154,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
148,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
143,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
141,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
139,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
137,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
133,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
130,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
128,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
128,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
127,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
129,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 305,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 305,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%