شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 •   چری تیگو 5 آپشنال (IL)
    چری تیگو 5 آپشنال (IL)

 • نرخ فعلی:226000000
 • بالاترین قیمت ماه:226000000
 • پایین ترین قیمت ماه:226000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت   چری تیگو 5 آپشنال (IL)

آرشیو قیمت کالا تاریخ
226,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
240,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
208,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
207,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
196,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
194,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
192,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
190,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
194,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
195,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
201,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
195,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
190,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
183,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
181,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳۰
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
185,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
186,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳
188,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
193,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
193,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
190,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
188,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
186,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
184,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
191,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
190,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
201,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
199,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
191,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
195,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۹
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
167,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
185,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
156,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
160,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
158,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
150,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
145,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
138,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
131,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
128,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
124,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
123,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
119,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
116,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
115,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
114,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
111,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۵
109,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 226,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 226,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%