شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 •   چری تیگو 5 آپشنال (IE)
    چری تیگو 5 آپشنال (IE)

 • نرخ فعلی:233000000
 • بالاترین قیمت ماه:233000000
 • پایین ترین قیمت ماه:233000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت   چری تیگو 5 آپشنال (IE)

آرشیو قیمت کالا تاریخ
233,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
248,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
229,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
215,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
213,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
204,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
202,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
201,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
205,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
208,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
205,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
203,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
192,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
189,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
192,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
194,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳
195,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
202,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
202,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
194,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
192,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
190,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
185,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
191,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
213,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
205,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
207,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۹
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
177,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
193,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
185,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
158,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
152,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
145,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
139,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
132,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
129,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
131,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
129,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
123,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
121,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
120,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
119,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
117,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۵
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 233,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 233,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%