شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • چری آریزو 5 (Turbo)
  چری آریزو 5 (Turbo)

 • نرخ فعلی:187000000
 • بالاترین قیمت ماه:187000000
 • پایین ترین قیمت ماه:187000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت چری آریزو 5 (Turbo)

آرشیو قیمت کالا تاریخ
187,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
203,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
193,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
178,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
176,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
179,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
177,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
154,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
152,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳۰
150,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
153,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
155,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
160,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
160,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
157,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
156,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
155,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
153,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
150,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
166,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
152,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
157,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
173,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
168,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۹
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
155,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
155,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
139,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
136,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
127,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
103,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
100,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
99,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
99,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
98,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
96,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
95,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
94,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
93,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
87,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
86,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
83,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
81,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 187,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 187,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%