شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • چری آریزو 5 (دنده‌ای)
  چری آریزو 5 (دنده‌ای)

 • نرخ فعلی:160000000
 • بالاترین قیمت ماه:160000000
 • پایین ترین قیمت ماه:160000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت چری آریزو 5 (دنده‌ای)

آرشیو قیمت کالا تاریخ
160,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
163,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
153,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
145,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
137,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
132,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
127,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
123,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
121,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
128,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
128,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
124,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
124,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
105,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
103,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
98,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
97,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
94,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
92,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
89,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
84,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
82,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
81,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
80,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
78,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
77,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
76,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
75,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
70,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
69,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
65,290,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
65,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 160,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 160,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%