شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پیکاپ ریچ دوکابین دو دف
  پیکاپ ریچ دوکابین دو دف

 • نرخ فعلی:165000000
 • بالاترین قیمت ماه:165000000
 • پایین ترین قیمت ماه:165000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۱

نمودار تحولات سالانه قیمت پیکاپ ریچ دوکابین دو دف

آرشیو قیمت کالا تاریخ
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
166,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
162,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
163,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
155,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
154,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
150,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
149,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
148,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
146,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
145,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
144,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
140,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
139,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
138,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
137,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
139,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
145,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
148,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
146,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
146,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
144,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
140,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
137,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
133,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
131,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
133,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۹
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
132,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
136,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
143,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
140,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
138,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
136,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
150,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
140,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
99,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
97,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
95,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۸
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
82,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
79,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
80,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
82,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
81,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
79,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
78,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
76,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
72,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
71,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
71,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
72,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
71,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
70,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
70,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
67,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
67,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۴
68,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۹
67,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
68,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۳
68,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
65,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۴
63,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۱
64,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۸
65,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۴
65,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۸
66,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۲
67,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱
67,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
67,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۹
65,300,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۹
65,800,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
66,500,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۳
66,000,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
65,500,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
66,500,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
66,500,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۰
71,300,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
72,800,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 165,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 165,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%