شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پژو 508
  پژو 508

 • نرخ فعلی:460000000
 • بالاترین قیمت ماه:460000000
 • پایین ترین قیمت ماه:460000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۸

نمودار تحولات سالانه قیمت پژو 508

آرشیو قیمت کالا تاریخ
460,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
440,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
420,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
400,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
395,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
390,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
385,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
390,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
395,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
400,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
380,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
375,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
385,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
390,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
405,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
410,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
412,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
410,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
415,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
415,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
410,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
400,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
390,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
380,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
385,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
435,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
440,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
435,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
420,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
430,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
440,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
450,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
480,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
440,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
430,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
420,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۹
405,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
410,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
390,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
380,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
355,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
350,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
340,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
320,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
330,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
320,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
340,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
330,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
320,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
300,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۹
325,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
330,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
320,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
325,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
332,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
320,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
315,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
285,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
281,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۵
278,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
275,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
262,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
260,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
247,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
245,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
241,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
235,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
231,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۸
225,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
213,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۸
210,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۶
220,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
217,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
214,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
219,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
215,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
214,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
218,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
220,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
215,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
190,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
186,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
184,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۳۰
182,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۳
181,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
178,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
176,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲
176,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۸
180,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
183,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
180,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
181,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
182,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
185,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
186,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
185,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۲
183,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
179,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۲
179,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۶
ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 460,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 460,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%