شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پژو 301
  پژو 301

 • نرخ فعلی:200000000
 • بالاترین قیمت ماه:200000000
 • پایین ترین قیمت ماه:200000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت پژو 301

آرشیو قیمت کالا تاریخ
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
190,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
195,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
190,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
179,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
162,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
160,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
163,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
166,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
169,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
168,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۶
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
176,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
177,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
177,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
168,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
166,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
163,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
167,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
168,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
168,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
190,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
195,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
190,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
185,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۹
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
172,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
159,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
155,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
150,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
145,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
146,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
145,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
147,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
143,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
140,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
139,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۹
131,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
134,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
139,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
95,094,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
106,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
103,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
104,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
105,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
103,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
102,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
104,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۸
102,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
100,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
98,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۶
98,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۲
99,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
100,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
97,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
98,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
97,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
96,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
97,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
96,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
94,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
95,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
95,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۳۰
95,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
94,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۳
93,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
91,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
90,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
89,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۹
88,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
87,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
88,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
89,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
89,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
92,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
92,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
93,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
93,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
94,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
95,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۳
96,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
96,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
97,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
96,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
95,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
98,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
99,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
102,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
98,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
94,992,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
94,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 200,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 200,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%