شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 •   پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک
    پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک

 • نرخ فعلی:139000000
 • بالاترین قیمت ماه:139000000
 • پایین ترین قیمت ماه:139000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت   پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک

آرشیو قیمت کالا تاریخ
139,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
137,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
134,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
136,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
137,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
134,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
123,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
121,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
118,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
112,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
113,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
112,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
111,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
114,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
115,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
116,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
116,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۶
117,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
118,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
119,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
119,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
121,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
121,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
123,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
124,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
123,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
123,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
122,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
123,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
124,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
127,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
129,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
133,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
134,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۹
139,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
137,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
137,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
140,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
152,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
104,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
55,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
ریال۱۳۹۶/۱۲/۸

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 139,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 139,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%