شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پژو 207 جدید
  پژو 207 جدید

 • نرخ فعلی:108000000
 • بالاترین قیمت ماه:108000000
 • پایین ترین قیمت ماه:108000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۳

نمودار تحولات سالانه قیمت پژو 207 جدید

آرشیو قیمت کالا تاریخ
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
106,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
97,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
96,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
94,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
92,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
90,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
87,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
90,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۶
87,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
88,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
90,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
89,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
89,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
90,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
90,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۹
92,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
94,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
94,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
94,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
93,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
84,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۴
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۹
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
87,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
91,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
88,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
87,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
88,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
87,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
87,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
87,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
89,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
95,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
87,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
80,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
76,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
74,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
74,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
77,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
78,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
60,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۹
57,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
57,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
59,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۷
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
61,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
54,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
53,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
53,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
52,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
52,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
52,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
51,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
51,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
51,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۸
52,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
50,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
49,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
49,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
49,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
49,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۶
47,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
47,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
46,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
46,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
46,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
45,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
45,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۶
46,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۴
45,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۲
45,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
46,100,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
46,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
46,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
46,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
46,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
47,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
47,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
48,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
48,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
48,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
49,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
48,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
48,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
47,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
45,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
44,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
44,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
44,100,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
44,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
43,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
43,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
42,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۳۰
42,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
42,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
42,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
43,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
43,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
42,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
43,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۷
43,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
43,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
43,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
43,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
43,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۱
43,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
43,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
43,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
44,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
44,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
44,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
43,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۷
43,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
43,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
43,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
43,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
43,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
43,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
44,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
43,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
43,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
43,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
44,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
44,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
43,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
43,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۹
42,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۳
43,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
42,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
42,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۲
42,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
42,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
42,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
42,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
42,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۷
42,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱
42,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
42,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۵
41,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
42,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
42,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۸
42,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
42,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۱
42,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۷
42,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳
42,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲
42,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۸
42,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۳
43,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۱
44,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۱۶
44,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۱۴
44,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۳۱
43,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۸
43,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۴
44,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۵
44,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۴
44,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۵
44,700,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۳
45,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۴
45,600,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۰
45,700,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۸
45,800,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۵
45,700,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۴
45,800,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۸
46,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۳
45,800,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۰
46,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۱۷
45,800,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۳
45,400,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۵
45,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۵
45,400,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۴
45,700,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۲
45,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۸
45,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱
45,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۹
46,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۰
47,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱۷
48,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱۵
49,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱۳
51,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 108,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 108,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%