شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815
  پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815

 • نرخ فعلی:90000000
 • بالاترین قیمت ماه:90000000
 • پایین ترین قیمت ماه:90000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815

آرشیو قیمت کالا تاریخ
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
89,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
81,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
80,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
77,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
77,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
75,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۲
74,400,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
74,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
74,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
73,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
71,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
71,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
71,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
70,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
70,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
70,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
71,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
71,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
72,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
72,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
72,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
72,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
73,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
72,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
71,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
71,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
71,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
71,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
72,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
72,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
71,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
71,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۹
72,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
73,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
72,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
71,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
71,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
67,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۴
67,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
69,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
69,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۹
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
66,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
67,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
69,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
74,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
73,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
71,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
70,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
70,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
70,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
71,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
74,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
72,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
71,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۸
72,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
76,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
74,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
59,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
58,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
59,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
50,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
49,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
48,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۹
48,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
48,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
47,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
47,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
47,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
47,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
48,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
48,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
48,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
47,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
47,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
47,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
49,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
49,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
50,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
45,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
44,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
44,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۵
44,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
43,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
43,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
43,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
43,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
43,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
43,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
43,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
44,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
43,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
43,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
43,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
42,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۶
42,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
41,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
41,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
41,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
41,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
40,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
40,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
40,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۸
40,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۴
40,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
40,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
40,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
40,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
40,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
40,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
41,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
41,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
41,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
41,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
40,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
39,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
39,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
39,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
39,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
39,100,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
38,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۸
39,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
39,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
38,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
38,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
38,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۳۰
38,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
37,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
38,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
38,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
38,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
38,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
38,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
38,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
38,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
38,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
38,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
38,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
38,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
38,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۷
38,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
38,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
38,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
39,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
39,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
39,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
39,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
39,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
39,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
39,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
39,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
39,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
39,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
39,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
39,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
38,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
39,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۹
39,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۳
39,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
39,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
38,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
38,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
38,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۲
38,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
38,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
38,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
38,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
38,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
38,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۷
37,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱
38,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
37,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۵
37,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
38,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
38,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۸
38,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
38,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۰
38,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۷
38,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۳
37,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۱
37,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۱۴
38,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۹
38,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۱
37,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۴
37,600,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۳
37,700,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۷
37,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۴
37,400,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۰
37,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۸
37,300,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۴
37,400,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲
37,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۳
37,300,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۰
37,400,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۱۷
37,700,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۷
37,800,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۲
37,900,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۴
38,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۲
37,900,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۸
37,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱
37,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۹
38,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۳
38,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۰
38,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱۷
38,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱۴
38,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱۳
38,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۹
38,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۶
38,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۳
37,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۹
38,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۴
38,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
38,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
38,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۰
37,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۷
37,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
37,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۹
37,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
37,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۷
37,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۹
37,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
37,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
37,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۷
38,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۳
38,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۶
37,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۱
37,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۴
37,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۳
37,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۷
37,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۳
37,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۱
37,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۱
37,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۷
37,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۳۱
37,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۹
37,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۰
37,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۳
36,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
36,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
36,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۳
37,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
36,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۷
36,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
37,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
37,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۱
37,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
36,900,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۸
37,100,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۳
37,000,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
37,100,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
37,000,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
36,900,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۷
36,600,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۴
36,400,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۵
36,600,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
36,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
36,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۰
36,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۷
36,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۴
36,600,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۶
36,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
36,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۴
36,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۸
37,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۵
36,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۷
36,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲
36,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۸
36,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۶
36,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۰
36,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۶
36,150,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
36,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۸
36,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
35,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
35,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۷
35,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۶
35,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
35,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۹
35,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۲
35,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۱
35,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳
35,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
35,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۷
35,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۵
35,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۶
35,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۳
35,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
35,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۴
35,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۰
35,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۸
35,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۶
36,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۶
35,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۱
36,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۷
36,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳۱
36,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
36,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳
36,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱
36,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۷
36,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۹
36,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۵
36,800,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۱
36,600,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۴
36,300,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۲
36,500,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۹
36,800,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۷
36,400,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
36,000,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۷
35,900,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۱
36,000,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۷
35,900,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 90,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 90,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%