شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028
  پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028

 • نرخ فعلی:77500000
 • بالاترین قیمت ماه:77500000
 • پایین ترین قیمت ماه:77500000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028

آرشیو قیمت کالا تاریخ
77,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
78,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
78,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
79,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
79,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
81,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
78,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۲
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
61,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
60,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
60,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۶
59,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
59,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
60,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۷
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۶
59,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
60,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۳
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
61,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
61,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
60,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
60,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
60,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
60,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
59,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
60,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
57,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۴
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۰
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
61,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
62,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
61,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
61,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
64,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
61,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
64,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۸
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
52,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
51,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
50,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
48,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
48,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
46,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
51,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
50,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
52,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
48,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
43,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
42,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
42,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
41,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
40,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۹
40,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
40,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
40,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
39,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
39,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
39,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
39,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
40,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۷
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
39,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
38,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
38,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
40,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
41,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
41,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
39,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
38,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
37,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
37,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
36,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۱
36,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
36,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
36,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
36,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
37,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
37,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۶
36,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
36,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
35,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
35,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
35,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
35,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
35,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
35,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۶
35,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۶
35,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۴
35,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
35,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
35,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
34,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
35,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
35,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
35,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
35,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
35,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
35,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
35,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
35,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
34,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
34,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
34,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
34,100,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۸
34,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
34,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
34,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
34,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
34,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
33,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
33,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۳۰
33,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
33,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
33,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
33,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
33,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۱
33,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
33,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
33,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
33,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
33,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۷
33,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
33,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
33,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
33,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
33,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
34,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
33,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
34,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
34,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
34,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
34,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
34,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
34,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
33,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
33,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
33,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۹
33,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
34,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
33,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
33,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۲
33,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
33,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۲
33,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
33,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
33,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
33,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
33,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۷
32,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱
33,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
33,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۱
32,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲
33,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۸
32,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۳
33,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۱۶
33,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۱۴
33,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۹
34,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۱
34,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۴
33,800,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۵
33,600,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۳
33,700,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۷
33,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۴
33,300,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۰
33,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۵
33,100,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۳
33,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۰
33,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۱۷
32,800,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۷
33,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۲
33,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۵
33,300,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۴
33,400,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۲
33,300,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۸
33,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱
33,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۹
33,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۳
33,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۰
33,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱۷
34,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱۴
34,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۹
34,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۶
34,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۳
33,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۹
34,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۰
34,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
34,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
33,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۰
33,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۷
33,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
33,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۹
33,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۷
33,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
33,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۷
33,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۰
33,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۹
34,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
34,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱
34,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
34,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۷
34,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۴
34,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۳
34,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۹
34,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۶
34,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۱
34,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
34,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۳
33,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۷
34,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۳
33,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۱
33,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۶
33,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۴
33,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۱
33,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۷
32,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۹
32,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۶
32,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۰
32,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۳
32,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۲۴
32,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۲۳
32,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۱
32,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
32,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
32,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
32,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۳
32,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۷
32,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
32,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
32,600,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۸
32,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۳
32,900,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
32,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
32,900,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
33,200,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
32,900,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۷
32,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
32,600,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
32,400,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۰
32,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۷
32,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۵
32,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
32,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
32,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۴
32,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۶
33,300,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
33,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۳
33,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۸
32,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۵
32,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۷
32,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲
32,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
31,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۰
32,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۷
31,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۸
31,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۷
31,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
31,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
31,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۹
31,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۷
31,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
30,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۹
31,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳
30,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۴
31,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۳
31,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۱
31,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۶
31,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
31,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۳
32,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
32,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۴
31,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۰
31,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۶
31,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۳
32,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۶
32,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۱
32,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
32,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۱
32,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳۱
32,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۱
32,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
33,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۶
33,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۵
33,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۱
33,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۴
32,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 77,500,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 77,500,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%