شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پژو 2008
  پژو 2008

 • نرخ فعلی:271000000
 • بالاترین قیمت ماه:271000000
 • پایین ترین قیمت ماه:271000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت پژو 2008

آرشیو قیمت کالا تاریخ
271,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
273,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
275,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
280,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
260,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
254,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
250,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
238,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
233,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
225,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
223,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
222,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
218,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
219,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
219,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
222,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
222,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
223,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
224,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
222,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
224,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
225,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
226,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
228,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳۰
229,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
232,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
235,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
243,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
240,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
238,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
240,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
241,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
243,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
240,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
242,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
244,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
246,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
246,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
245,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
244,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
242,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
241,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
240,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
235,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
233,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
234,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
235,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
240,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۹
237,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
235,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
228,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
239,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
243,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
240,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
247,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
252,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
240,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
236,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
233,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
228,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
232,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
234,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
232,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۹
231,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
233,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
225,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
224,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
221,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
218,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
221,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
219,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
215,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
213,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
195,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
190,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
188,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
185,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
188,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
190,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
195,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
197,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
195,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
190,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
186,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
185,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
184,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
182,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
178,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
179,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۹
178,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
174,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
172,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
173,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
188,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
191,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
192,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
190,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
188,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
185,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
183,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
176,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
185,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
192,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
196,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
206,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
185,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
160,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۷
156,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۵
154,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
153,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
150,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
152,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
151,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
149,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۱
146,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
145,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
138,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
134,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
133,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
132,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
131,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
124,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۸
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۷
124,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۸
123,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۷
125,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۶
126,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۲
127,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
131,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
130,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
129,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
130,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
129,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
127,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
128,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
129,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
128,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
128,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
126,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
127,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
126,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۳۰
125,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۵
125,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
124,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
123,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
122,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
121,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۹
120,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲
120,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
119,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۵
119,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
118,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
117,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
117,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
119,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۱
120,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
119,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
118,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
116,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
117,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
118,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
119,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
120,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
121,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۱
122,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
121,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
120,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
130,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
132,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۴
103,994,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
98,901,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
98,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
99,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
98,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 271,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 271,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%